LiS-fest / Regelsæt Lisfesterne

Regelsæt Lisfesterne

Regelsæt for Ungdomsfester

1.
Ved afholdelse af ungdomsfester skal dette regelsæt overholdes og  deltagende medlemmer skal til enhver tid efterkomme henstillinger fra personalet (bestyrelsen og deres hjælpere).

2.
Ved festerne kan kun deltage medlemmer i aldersgruppen fra og med 14 år til og med 17 år. Medlemskab koster kr. 50,00 pr. års sæson (1. januar - 31.december).

3.
Der skal betales entré for at få adgang til festerne. Entréen er normalt kr. 50,00, men kan ændres ved særlige arrangementer. Stærkt berusede/påvirkede medlemmer kan afvises ved indgangen.

Der vil være mulighed for at få frisk luft i "abeburet".

4.
Til eget forbrug må der medbringes øl (max 6% alkohol) og/eller softdrinks (Bacardi Breezer, Smirnoff Ice o.l. - max 6 % alkohol) og/eller bordvin (rødvin, hvidvin, rosé), samt sodavand/læskedrik i uåbnet original emballage.

Medbragte drikkevarer skal afleveres til personalet, som mærker dem med indgangs/billet nummer.

Drikkevarerne udleveres enkeltvis, hver halve time mod forevisning af indgangsnummer, og udleveringstidspunktet noteres på bagsiden af indgangs/billet nummeret, så man altid kan se, hvor mange genstande det enkelte medlem har indtaget / fået udleveret. men der kan også ske en udleverings begrænsning efter personalets individuelle skøn af medlemmets tilstand.

Drikkevarerne serveres i plastikglas og al tomt emballage inddrages.

Hvis det udleveret plastik glas ødelægges, kan der købes et nyt for 5 kr.

7.
Vurderer personalet, at et medlem ikke bør drikke mere alkohol, tilbageholdes resterende drikkevarer.

8.
Resterende og evt. tilbageholdte drikkevarer, kan - fra dagen efter - afhentes, efter nærmere aftale med en fra bestyrelsen. Hvis medlemmet afhentes af forældre, kan drikkevarerne udleveres ved festens afslutning. Uafhentede drikkevarer vil efter ca. en uge tilgå foreningen.

9.
Personalet har "tavshedspligt" med hensyn til medlemmernes opførsel m.v. under festerne.

Overtrædelse af regelsættet og/eller andre gældende regler (f.eks. lov om euforiserende stoffer, straffeloven, politivedtægten m.v.) kan dog - ud over bortvisning og/eller karantæne - medføre underretning af forældre og/eller politi og/eller sociale myndigheder - efter bestyrelsens skøn.

10.
Forældrene vil ligeledes - efter skøn - blive underrettet, hvis et medlem er så beruset/påvirket, at medlemmet ikke kan klare sig selv og/eller er til fare for sig selv eller andre.

11.
Personalet må ikke indtage alkohol under ungdomsfesterne.

12.
Personalet kan, under festerne altid kontaktes på mobil nr. 61784295